top of page

Beitingas

Bærekraft

De fleste av våre kunder ønsker for det meste å kun åpne opp arealer som er i ferd med å gro igjen av kratt og trær, men det er et hav av andre fordeler ved geitas beiting som ikke er like innlysende!

soloppgang

Albedoeffekten

"Beiting avkjøler kloden vår"

Et ofte glemt aspekt ved klimaendringer er albedoeffkten.

Albedo sier noe om en flates evne til å reflektere sollys (varmen fra sola). Lyse overflater sender en stor del av solstrålene tilbake til atmosfæren (høy albedo), mens mørke overflater absorberer strålene fra sola (lav albedo). Når solstrålene blir reflektert, blir ikke jorda like opphetet som på arealer hvor solstrålene blir absorbert. Jorda blir altså avkjølet ved høy albedo!

Forskning har vist at beitede arealer, med blant annet geit, øker albedoeffekten hvor beitinga har foregått. Spesielt gjelder dette geita da de elsker å spise lauvkratt som ofte er de trærne som danner grunnlaget for gjengroing.

Geita forstår ikke selv hvilken positiv effekt den har på klimaet, men det gjør vi!

Kilder

Otterman, J. "ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE ALBEDO OF THE EARTH." - Tel Aviv University, Dept of Geophysics and Planetary Sciences, Ramat Aviv, Israel.

himmel

Biologisk mangfold

"Beiting gir unike variasjoner av og økt biologisk mangfold"

Beiting i utmark gir variasjoner av arter som man ikke vil oppdage i andre markslag og naturtyper. ...

Bjornbet_landskapspleie-3.jpg
Bjornbet_landskapspleie-26.jpg

CO2-binding

"Beitet areal avkjøler kloden vår"

...

Alt har en sammenheng

"De klimatiske effektene av beiting er unike og må ivaretas for en bærekraftig natur"

I utmark som på beitemarker er atlernativet til at det beites, at det gror igjen. Som jeg var inne på vil beiting gi høyere albedoeffekt sammenlingnet med gjengroing. Med det vi vet av forskning binder og lagrer skog mer CO2, så hvorfor ikke bare la det gro igjen?

Det er fordi vi ikke kan sammenligne Albedoeffekten og CO2-binding go lagring isolert. Som sagt har alt en sammenheng og knytter seg til så utrolig mye annet. En type skog, la oss si en edelløvskog, har helt andre natur- og miljøverdier enn hva et beitet utmarksareal er.

VI har et samfunnsansvar å hindre gjengroingen av Norges Utmark og jeg, med mine hardføre geiter, ønsker å være både proaktiv og aktiv når det gjelder dette!

himmel
bottom of page