top of page

Bjørnbet

Bjørnbet Landskapspleie drives av Lars Ole Bjørnbet og Hilde Marie Valand Bjørnbet. Gården ligger på Geitastranda, rett før Ingdalen, og er en slektsgård på 5. generasjon.

Bjornbet_landskapspleie-4.jpg

Om gården

I 27 år ble gården brukt til pelsproduksjon, med tilleggsaktiviteter som melk, kjøtt og tømmer. I 2020 måtte pelsproduksjon vike, og det ble nødvendig å tenke nytt.

 

Nå er det som en gang var et kufjøs ombygd til geitefjøs, og 130 voksne geiter med killinger har flyttet inn. Et lyst og romstort lokale med store binger, samt småbinger med halmseng og varmelampe til de små.

Geitene får rundt 200 kje hvert år, så familien har økt betraktelig, og både innmark og utmark blir nå brukt til beite og vinterfór.

bottom of page