top of page

Utleie av geiter

Robotgressklipper? Pssst... Vi har noe mye bedre. La heller geitene våre rydde gjengroingsområder eller beite gressarealene dine. Ved hjelp av nofence-teknologi kan du leie levende geiter, slik at du både har en effektiv og koselig "gressklipper". Win-win.

Hva?
Rydde gjengroingsområder og beite grasarealer.

For hvem?
Å leie 4-6 geiter passer for de fleste som har et areal fra 1500 m2 og større. Hytte/huseiere og gårdsbrukere leier dyr.

Hvordan fungerer det?
Geitene er inngjerdet med et «usynlig» gjerde – ved hjelp av nofence-teknologi. Gjerdet installeres av oss, i samarbeid med deg som leier, ved hjelp av GPS-signal. Dette signalet kommuniserer med en mottaker på geita, som gir lydsignaler når dyret nærmer seg yttergrensen. Geita vet at dersom den går forbi grensen, får den et like strømstøt.

5 geiter trenger 2 uker på å gnage ned 2000 m2 med delvis gjengrodd areal. Etter nedbeiting av løv og bringebærkratt i 2-3 somre svekkes rota kraftig, og mange dør ut. Geitene åpner opp landskapet. Geitene er ikke kresne, og egner seg også til beiting på diverse gressmarker. Bortsett fra or.

Hva koster det?
Betaling er fra 40-60 kr pr voksent dyr per døgn. Dyrene blir levert og hentet.

Flere tjenester

Livdyr

Direktesalg av kjekjøtt

Rydde skog og kratt

bottom of page